Biuletyn Informacji Publicznej Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 11.09.2018, 15:15

Strona główna

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Rzeczypospolitej 116
59-220 Legnica
e-mail: biuro@sag.legnica.pl

Sekretariat
tel. 76 722 60 36, 76 721 01 38
fax 76 722 60 37

Zarządca
e-mail: zarzadca@sag.legnica.pl
tel. 76 722 60 36, 76 721 01 38 wew. 3

Dział rozliczeń wspólnot mieszkaniowych
tel. 76 722 60 36, 76 721 01 38 wew. 2

Dział techniczny
e-mail: administracja@sag.legnica.pl
tel. 76 722 60 36, 76 721 01 wew. 1 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 11.324.345,00zł w całości wniesiony
KRS: 0000029353
NIP: 691-00-19-399 
REGON: 390284222

 

Godziny pracy

Czynne 

Pn-Pt  7.30 – 15.30 

©2006-2019 Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL